DÜNDEN BUGÜNE VEKİLLERİMİZ VE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ

RİZE MİLLETVEKİLLERİ

I. Meşrutiyet Dönemi'nde Lazistan Mebusları
1. Ahmed Paşa
2. İbrahim Ferit Efendi
3. Ziya Molla Bey
4. Süleyman Sudi Bey

Meclis-i Mebusan'da Lazistan Mebusları
1. Asım Bey
2. Osman Nuri (Özgen) Bey

TBMM MİLLETVEKİLLERİ

1920 Milletvekilleri
  1. Dr. Abidin (Yakova) Bey
2. Esat (Özoğuz) Bey
3. İbrahim Şevki Bey
4. Necati (Memişoğlu) Efendi
5. Osman Nuri (Özgen) Bey
6. Ziya Hurşit Bey

 1923 Milletvekilleri
  1.  Esat (Özoğuz) Bey
2. Ali (Zırh) Bey
3. Ekrem (Rize) Bey
4. Ahmet Fuat (Bulca) Bey
5. Hasan Cavit (Belül) Bey
6. Rauf (Benli) Bey

1927 Milletvekilleri
  1.  Esat (Özoğuz) Bey
2. Ali (Zırh) Bey
3. Akif (Akyüz) Bey
4. Ahmet Fuat (Bulca) Bey
5. Hasan Cavit (Belül) Bey
6. Atif (Tüzün) Bey

1931 Milletvekilleri
  1. Esat (Özoğuz) Bey
2. Ali (Zırh) Bey
3. Akif (Akyüz) Bey
4. Ahmet Fuat (Bulca) Bey
5. Hasan Cavit (Belül) Bey
6. Atif (Tüzün) Bey

1939 Milletvekilleri
  1. Ali Zırh
2. Hasan Cavit Belül
3. Saim Ali dilemre
4. Fuat Sirmen
5.Kemalettin Kamu
6. Raif Dinç

1943 Milletvekilleri
  1. Ali Zırh
2. Hasan Cevat Belül
3. Tahsin Bekir Balta
4. Fuat Sirmen
5. Kemalettin Kamu
6. Dr. Fahri Kurtuluş

1946 Milletvekilleri
  1. Ali Zırh
2. Hasan Cavit Belül
3. Tahsin Bekir Balta
4. Fuat Sirmen

1950 Milletvekilleri
  1. İzzet Akçal
2. Kemal Balta
3. Osman Kavrakoğlu
4. Mehmet Fahri Mete
5. Ahmet Morgil
6. Zeki Rıza Sporel

1954 Milletvekilleri
  1. İzzet akçal
2. Kemal Balta
3. Osman Kavrakoğlu
4. Mehmet Fahri Mete
5. Ahmet Morgil
6. Hüseyin Agun

1957 Milletvekilleri
  1. İzzet Akçal
2. Muzaffer Önal
3. Osman Kavrakoğlu
4. Mehmet Fahri Mete
5. Ahmet Morgil
6. Hüseyin Agun

1961 Milletvekilleri
  1. Erol Yılmaz Akçal
2. Arif Hikmet Güner
3. Cevat Yalçın
4. Fuat Sirmen
1961 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
1. Necip Danışoğlu

1964 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
1. Osman M.Agun
1965 Milletvekilleri

  1. Erol Yılmaz Akçal
2. Mazhar Basa
3. Cevat Yalçın
4. İsmail Sarıgöz

1969 Milletvekilleri
  1. Erol Yılmaz Akçal
2. Hasan Basri Albayrak
3. Salih Zeki Köseoğlu
4. Sami Kumbasar

1973 Milletvekilleri
  1. Cevat Yalçın
2. Sami Kumbasar
3. Osman Y. Karaosmanoğlu
4. Sudi Reşat Saruhan
  1973 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
  1. Talat Doğan

1977 Milletvekilleri
1. İzzet Akçal
2. Tuncay Mataracı
3. Sami Kumbasar
4. Yılmaz Balta
  1979 Cumhuriyet Senatosu Üyesi
1. Şükrü Meto

1983 Milletvekilleri
  1.Mesut Yılmaz
2. Dr. Arif Şevket Bilgin
3.Turgut Halit Kunter
4. Fehmi Memişoğlu

1987 Milletvekilleri
  1. Mesut Yılmaz
2. Şadan Tuzcu
3. Ahmet Kabil
4. Mustafa Nazikoğlu

1991 Milletvekilleri
  1. Mesut Yılmaz
2. Mustafa Parlak
3. Ahmet Kabil
4. Mustafa Nazikoğlu

1995 Milletvekilleri
  1. Mesut Yılmaz
2.Ahmet Kabil
3. Şevki Yılmaz
4.Avni Kabaoğlu

1999 Milletvekilleri
  1. Mesut Yılmaz
2.Ahmet Kabil
3. Mehmet Bekaroğlu

2002 Milletvekilleri
  1. Abdul Kadir KART
2.İmdat SÜTLÜOĞLU
3. İlyas ÇAKIR

2007 Milletvekilleri
  1. Ahmet Mesut YILMAZ
2.Ali BAYRAMOĞLU
3. Lütfi ÇIRAKOĞLU

2011 Milletvekilleri
  1. Hayati YAZICI
2.Hasan KARAL
3. Nusret BAYRAKTAR
2015 Milletvekilleri
  1. Hasan KARAL
2. Hikmet AYAR
3. Osman Aşkın BAK
2018 Milletvekilleri
  1. Hayati YAZICI
2. Osman Aşkın BAK
3.Muhammet AVCI
2023 Milletvekilleri
  1.
2.
3.
 

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ

Geçmişten Gübümüze kadar Rize ilimizde belediye başkanlığı yapan ve ilimize hizmet eden belediye başkanlarımız. Baba Reisimiz Ekrem Orhon’u Ayrıca Rahmetle Anıyoruz.

Hakkı Mataracı

A.Mucip Kemalyeri-1 ŞEfik Aydın Hasan Fehmi Biber Mucip Kemalyeri-2 Ahmet Vardal

Ethem Şevki Kepenek

(1923-1936)

(1936-1938) (1938-1939) (1938-1950) (1950-1952) (1952-1953)

(1953-1954)

İbrahim Şerifoğlu Mustafa Ardal Ali Karagöz Ziya Çalışır  Ertuğrul Ünlüer Adil Aktan Ekrem Orhon -1
(1954-1955) (1955-1956) (1956 – 1957) (1957-1959) (1959 – 1960) (1960-1963) (1963-1972)
Ahmet Karali İsmail Ömeroğlu Ömer Bayar Ekrem Orhon-2 İsmet Kara Bülent Koç Memiş Ali Usta
(1972 – 1973) (1973-1977) (1977-1980) (1980-1983) (1983-1984) (1984-1989) (1989-1994)
 
Şevki Yılmaz Hasan Uzun Hızır Hop Halil Bakırcı Reşat Kasap Rahmi Metin  
(1994-1995) (1995-1996) (1996-2004) (2004-2014) (2014-2019) (2019-          )  
 

1- Hakkı MATARACI (1923 - 1936) = 13 YIL
2- Mucip KEMALYERİ (1936 – 1938) = 2 YIL
3-Şefik AYDIN (1938-1939) = 1 YIL
4- Hasan Fehmi BİBER (1938 – 1950) = 12 YIL
5- Mucip KEMALYERİ (1950 – 1952) = 2 YIL
6- Ahmet VARDAL (1952 – 1953) = 1 YIL
7- Ethem Şevki KEPENEK (1953 – 1954) = 1 YIL
8- İbrahim ŞERİFOĞLU (1954 – 1955) = 1 YIL
9- Mustafa ARDAL (1955 – 1956) = 1 YIL
10- Ali KARAGÖZ (1956 – 1957) = 1 YIL “Vekil”
11- Ziya ÇALIŞIR (1957 – 1959) = 2 YIL “Vekil”
12- Ertuğrul ÜNLÜER (1959 – 1960) = 1 YIL “Vekil”
13- Adil AKTAN (1960 – 1963) = 3 YIL “Vekil”

14- Ekrem ORHON (1963 -1972) = 9 YIL
15- Ahmet KARALİ (1972 – 1973) = 1 YIL “Vekil”
16- İsmail ÖMEROĞLU (1973 – 1977) = 4 YIL
17- Ömer BAYAR (1977 – 1980) = 3 YIL “12 Eylül Hareketi ile sona erdi”
18- Ekrem ORHON (1980 – 1983) = 3 YIL “Atama”
19- İsmet KARA (1983 – 1984) = 1 YIL “Atama”
20- Bülent KOÇ (26.03.1984 – 29.03.1989) = 5 YIL
21- Memiş Ali USTA (29.03.1989 – 27.03.1994) = 5 YIL
22- Şevki YILMAZ (27.03.1994 -01.11.1995) = Milletvekili seçimleri için istifa etti
23- Hasan UZUN (27.11.1995 – 02.06.1996) = “Vekil”
24- Hızır HOP (04.07.1996 – 28.03.2004) = 8 YIL
25- Halil BAKIRCI (28.03.2004 -31 Mart  2014) = 10 Yıl.
26-Reşat KASAP (31.03.2014 - 31 Mart 2019) =  5 Yıl.
27-Rahmi METİN (31.03.2019 -