REKLAM
WEB DE REKLAM NEDİR?
İnternetin, zaman ve mekâna bağlı olmaksızın, her türlü kullanıcının bilgiye en kısa sürede ulaştığı bir iletişim aracı olduğu artık bir gerçek. Başlangıç yıllarında yalnızca bilgi almak üzere başvurulan internet, günümüzde haberleşme, paylaşım ve reklam amacıyla kullanılmakta ve reklam konusunda diğer tüm kanalların önüne geçmektedir. İnternet reklamının  cazip olmasının en önemli nedenlerinden biri, masrafları düşürüp verimliliği artırmasıdır

Sitemizi Sık Kullanılan Siteleriniz Arasına Ekleyin

Reklam Alanı

Fiyat ( Aylık) Fiyat (3 Aylık) Fiyat (Yıllık) (TL)
Ana Sayfada ve Diğer Alt en önemli 15 sayfada  728x90 pixel Yayınlanır 120 260 800
Ana sayfada ve En önemli 10 sayfada (seçilebilir) 160x600 pixel dik reklam Yayınlanır 100 250 700
Tüm Sayfalarda En Altta 728x90 Piksel  Yayınlanır. 90 200 600
Ana Sayfa En Üst 468x60 Piksel ve Diğer Tüm Sayfalarda altta 728x90 pixel Dönüşümsüz Yayınlanır 80 180 500
Ana Sayfa En Üst 468x60 Piksel ve Diğer önemli Sayfalarda altta 468x60 Dönüşümsüz Yayınlanır 50 120 400
Ana Sayfa Ortada 468x60 Piksel veya 160x600 Dikey kayar reklam Diğer Tüm Menülü Sayfalarda Dönüşümsüz Yayınlanır 70 150 450
Ana Sayfa Ortada veya en üste 468x60 Piksel Sadece Ana Sayfada Dönüşümsüz Yayınlanır 60 130 400
Tüm Sayfalarda En Altta 468x60 Piksel  Yayınlanır. 90 200 600

Reklam Vermek İçin buradan benimle  iletişime geçebilirisiniz..  Farklı reklam seçenekleri için yine aynı mail adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

Örnek

Web Sayfasına Reklam Alım Sözleşmesi

TARAFLAR:

Madde 1. İşbu sözleşme, neleryokki (webmaster, site sahibi) sitesi sahibi ile ................................................. (taraftar) arasında yapılmıştır

SÖZLEŞME KONUSU:

www.neleryokki.com web sitesinde reklam yayınlanması işidir. Reklam verilecek yer; webmaster ile reklamı veren arasında yapılan mutabakat sonucu karar verdikleri ana sayfa veya diğer sayfalardır.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 3.

A) Reklam Verenin Yükümlülükleri:
1-Reklam veren kendi hazırladığı banner'in kullanılmasını isteyebilir. Veya materyallerin reklam veren tarafından karşılanması halinde NelerYokki banner'lerin ücretsiz olarak hazırlanmasına yardımcı olur.
2-Reklam verenler yayın dönemini (Aylık /2 Aylık/6 Aylık/Yıllık) ve reklam yerini belirleyecektir.
3-Reklam şekli, yukarıda belirtilen yada mutabık kalınacak boyutlarda banner şeklindedir. webmaster banner boyutlarında ve sayfa içindeki yerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
4- Banner ve bannerlerden yönlendirilen web sitesi T.C Kanunlarına, örf, adet, genel ahlak kurallarına, tüketici haklarına aykırı, haksız rekabete yol açacak ve site' nin prestijini olumsuz yönde etkileyecek şekilde olmamalıdır.
5- Reklam veren, bu sözleşme ve bundan doğabilecek hak ve yükümlülükleri hiçbir şekilde site sahibi'nin izni olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
6- Site sahibi ile reklam veren arasında düzenlenecek sözleşme ve diğer evraklara ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer yükümlülükler reklam veren tarafından karşılanır.

B) www.neleryokki.com'nin yükümlülükleri:
1-Her hangi bir nedenle Web sitesine ulaşılamamasından dolayı sorumluluk kabul etmez.
2- Reklam hizmetinin site'den kaynaklanan arıza veya yasal gerekliliklerden dolayı kesilmesi durumunda, istenirse aksama süresi kadar ek yayın süresi verilir, yada aksayan sürelerin ücretleri geri verilir. NelerYokki den ilave hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
3- İsteklinin kendi hazırladığı reklam banneri sözleşme tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü sonra siteye yerleştirilir.
4- Sözleşme devam ederken isteklinin kendi hazırladığı banner, önceden webmasterye ulaştırılması koşuluyla ve günde 1 defadan fazla olmamak kaydıyla mesai saatleri içerisinde değiştirilir.

ÜCRET:

Madde 4.
1- Reklam veren reklam bedelini .................................. peşin olarak öder. Reklam Bedeli, belirtilecek hesaba yatırılacaktır.
2- Sözleşmenin uzaması halinde, yeni yıl reklam ücretleri olarak belirlenecek bedel üzerinden alınır.

MÜEYYİDELER:

Madde 5.
1- İstekli reklam faaliyetini durdurması veya sahip değiştirmesi gibi zorunlu hallerde, bir hafta önceden yazı ile bilgi vermek zorundadır.
2- Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar; karşılıklı görüşme ile sonuçlandırılacaktır. İhtilaflar halinde Rize Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK:

Madde 6.

Bu sözleşme imza tarihinden itibaren .....(ay/yıl) geçerli olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.

 Site sahibi

Reklam Veren

 

.

...../...../2017