BİYORİTİMLER

Bu yüzyılın başlarında, Dr. Hermann Swoboda ve Dr. Wilhelm Fliess, hastalarının psikolojik incelemelerinde kullandığı istatistik bilgi ve raporlarından yola çıkarak özdeş bazı ritimlerin farkına vardılar. İnsanların fiziksel, duygusal ve zihinsel durumlarının aktif ve pasif evrelerini gözlemleyerek, bu gözlemlerin ışığında biyoritimlerin temel prensiplerini ortaya koydular.

Biyoritim teorisi bize doğumumuzla başlayan ve hayatımız boyunca devam eden üç farklı biyolojik evreden etkilendiğimizi ifade eder: Fiziksel değişim eğrisi 23, duygusal değişim eğrisi 28 ve zihinsel değişim eğrisi ise 33 günlük periyotlara sahiptir. 2.lnk

 

Fiziksel Ritim: Fiziksel ritim genellikle erkeklerde daha baskın bir ritim olarak düşünülür ve 23 gün uzunluğundadır. Bedensel olarak kendimizi bu ritmin pozitif olduğu dönemlerde daha güçlü, sağlıklı, istekli ve dirençli hissederiz. Göze bağlı koordinasyon gerektiren işler, seksüel isteğimiz, vücut direncimizin hastalığa karşı daha güçlü yada güçsüz olması bu ritme bağlı olarak düşünülür. Eğer fiziksel ritim düşükse özellikle cerrahi operasyon gerektiren işlerden, geciktirilebiliyorsa kaçınılması tavsiye edilir.

Duygusal Ritim
: Duygusal ritim genellikle kadınlarda daha baskın bir ritim olarak düşünülür ve 28 gün uzunluğundadır (duygusal ritmin uzunluğu kadınların regl(adet) dönemi ve ayın ritmiyle benzerliği dikkat çekicidir ) . Duygusal ritmin sinirleri, duygusal tepkilerimizi ve hassasiyetimizi, yaratıcılığımızı etkilediği düşünülür. Eğer duygusal ritim düşükse daha hassas, duyarlı ve daha tepkisel olabiliriz. Daha çabuk etkilenebilir yada kırılabiliriz. Bu dönemin düşük olduğu dönemlerde tepkilerimize daha dikkat etmeli ve gereksiz alınganlıklardan kaçınmamız tavsiye edilir.

Zihinsel Ritim
: Zihinsel ritim 33 gün uzunluğundadır. Zihnimizin nasıl çalıştığı, zihinsel duyarlılığımız, kolay karar verme,anlama,sonuç çıkarma,rahat düşünme,yönümüzü bilme, kolay hesap yapma yeteneğimiz bu ritimle alakalı olduğu düşünülür. Bu ritmin düşük olduğu dönemlerde önemli kararlardan kaçınmamız ve zihinsel çalışma gerektiren önemli işlerden uzak durmamız tavsiye edilir. Mesela elektrik, makine yada buna benzer şeylerle uğraşırken son derece dikkatli davranmamız, mümkünse uzak kalmamız tavsiye edilir. Çünkü bir anlık dalgınlık önemli kazalara yol açabilir.

Sezgisel Ritim
: Sezgisel ritim 38 gün uzunluğundadır. Bu ritim bioritmin bulunmasından daha sonra tespit edilip uygulamaya sokulmuştur. Sezgisel ritim bilinçdışı algılarımızı, sezgisel hassasiyetimizi gösterir. Bu ritmin yüksek olduğu zamanlar kendimizi daha kırılgan yada hassas hissedebilir, çevremizdeki insanlarla daha güçlü iletişimlere geçebiliriz.
Yukarıda açıkladığımız ritimlerden, iki ritim sıfır noktasından aynı gün geçiyorsa (yada çakışıyorsa) o günü daha zor geçirmemiz mümkün olabilir. Eğer üç ritim sıfır noktasından aynı gün geçiyorsa ki bu 7-8 yılda bir olabilir, bu dönemlerle ilgili kritik bir rapor henüz ulaşmamıştır. Genellikle iki ritmin sıfır noktasında çakışması yada üst üste gelmesi kritik zamanlar olarak nitelendirilir. Bu kombinasyon(iki ritmin üst üste gelmesi ) yılda bir yada iki kere meydana gelir.
 

Yorumlama

Herhangi bir evre yatay çizginin üstünde iken (pozitif evre), buna karşı gelen alanda (fiziksel, duygusal veya zihinsel) kendimizi güçlü hissederiz. Eğer bu bir fiziksel pozitif evresi ise, bedensel olarak kendinizi iyi hissedersiniz, örneğin, sportif bir hareket yapmanız gerekiyorsa vücudunuz daha esnek olacaktır. Eğer bu duygusal pozitif evresi ise, kendinizi iyi bir ruh hali içinde hisseder ve diğer insanlarla kontaklarınız son derece pozitif olur. Eğer bu zihinsel pozitif evresi ise, düşünceleriniz kuvvetli ve görüşünüz keskin, olaylara konsantrasyonunuz daha kolay , birçok fikir ve kavrayışla dolu olursunuz.

Değişim evresi yatay çizginin altında iken (negatif evre), buna karşı gelen alanda kendimizi zayıf veya güçsüz hissederiz. Eğer bu bir fiziksel negatif evresi ise, kendinizi güçsüz ve halsiz hissedersiniz; eğer bir duygusal negatif evre ise, kendinizi dertli, mutsuz ve keyifsiz hissedersiniz; eğer bir zihinsel negatif evre ise, düşünceleriniz bulanık ve konsantrasyon zordur.

Değişim eğrisi orta çizgiyi kestiği zaman, bu karşı gelen alanda bir kritik gündür ve eğer aynı anda iki eğri orta çizgiden geçiyorsa, bu oldukça kritik bir gündür. Fiziksel kritiklerin anlamı kendinizi bitkin ve tükenmiş hissedeceğinizdir. Bu günlerde fiziksel efor gerektiren hareketlerden kaçınmanız daha uygun olacaktır. Duygusal kritiklerin anlamı kendinizi hassas, alıngan, sinirli ve üzgün hissedeceğinizdir. Bu günlerde duygusal boşalımlara oldukça sık rastlanır. Çekişme ve fikir münakaşalarından kaçınılmalıdır. Son olarak zihinsel kritiklerin anlamı uyuşuk ve ağır bir düşünme yapısı içinde olacağınızdır. Çok fazla konsantrasyon gerektiren aktivitelerden uzaklaşmanız iyi olacaktır.

Biyoritimler gelecek hakkında bize haber veren bir kehanet sanatı veya olacakları önceden görmemizi sağlayan bir araç değildir. Bize sadece kendimizi o gün niye önceki günlerden farklı hissettiğimizi açıklar. Böylece içinde bulunduğumuz durumu daha iyi anlamamızı sağlar.