KIŞA HAZIRLIK - ÖNEMLİ BİLGİLER

Her yıl binlerce insanımız soba, şofben ve bacalardan dolayı hidrokarbon içeren kömür ve doğal gaz kaynaklı karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalmaktadır. Soba-baca ve şofben-baca bağlantısının yanlış yapılması, sobaların yanlış yakılması ve yanlış kullanımı, baca temizliğinin yaptırılmaması, bacalar ile soba ve şofben cihazlarının standartlara uygun olmaması veya yanlış montajdan dolayı özellikle alçak basınçlı-lodoslu havaların sık yaşandığı sonbahar ve kış aylarında karbon monoksit zehirlenmeleri artmaktadır. Son yıllarda soba ve baca kaynaklı karbon monoksit zehirlenmeleri ve toplu ölümlerde ciddi artışlar gözlenmektedir. Soba-baca bağlantılı olaylar zehirlenmeden, şofben-baca bağlantılı ölümler ise zehirlenme ve boğulmadan kaynaklanmaktadır.  

KIŞ MEVSİMİNE GİRERKEN BİNALARDA BACA TEMİZLİĞİ YAPTIRILMALIDIR.

 
Her yıl binlerce insanımız soba, şofben ve bacalardan dolayı hidrokarbon içeren kömür ve doğal gaz kaynaklı karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalmaktadır.
 
Soba-baca ve şofben-baca bağlantısının yanlış yapılması, sobaların yanlış yakılması ve yanlış kullanımı, baca temizliğinin yaptırılmaması, bacalar ile soba ve şofben cihazlarının standartlara uygun olmaması veya yanlış montajdan dolayı özellikle alçak basınçlı-lodoslu havaların sık yaşandığı sonbahar ve kış aylarında karbon monoksit zehirlenmeleri artmaktadır.
 
Son yıllarda soba ve baca kaynaklı karbon monoksit zehirlenmeleri ve toplu ölümlerde ciddi artışlar gözlenmektedir. Soba-baca bağlantılı olaylar zehirlenmeden, şofben-baca bağlantılı ölümler ise zehirlenme ve boğulmadan kaynaklanmaktadır.
 
Kokusuz, renksiz, tatsız bir gaz olan karbon monoksit zehirlenmelerinin özellikle uykuda iken farkına varılmasının güçlüğü, bu zehirlenmeye karşı önlemlerde toplumun bilinçli olmasını ve aşağıdaki hususlara dikkat etmeyi gerektirmektedir.
 
BACALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
· Tekniğine uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar zehirlenme ve yangınlara neden olur. Baca temizliği, sonbahar ve kış aylarına girerken yaptırılmalı; kömür gibi fazla miktarda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde 2 ayda bir, sıvı ve gaz gibi diğer yakıtlar kullanıldığı takdirde 3 ayda bir temizlettirilmelidir.
 
· Bacalar standartlara uygun yaptırılmalı, baca gazlarının soğumasını azaltmak, baca tepmesini önlemek ve hava şartlarının etkisini azaltmak için bacalar mutlaka yalıtılmalı veya baca duvarı et kalınlığı en az 10 cm. olmalıdır.
 
· Yangın emniyeti için bacalar çatının mahyasından en az 50-80 cm yükseklikte olmalıdır.
 
· İdeal yanma için etkili baca yüksekliği en az 3,5 m, en fazla 5 m olmalıdır.
 
· Bacalara yağmur suları, kuşlar, ağaç yaprakları v.b. şeylerin girmesini engellemek için mutlaka baca başlığı kullanılmalıdır.
 
· Rüzgârlı havalarda hava akışı yüksekten alçağa doğru gerçekleştiği için binanın çevresinde yüksek yapılar veya ağaç gibi engellerden dolayı sık sık meydana gelen baca tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının, çatının en üst noktasından 1 m daha yüksek olması sağlanmalıdır.
 
· Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemelidir.
 
 
KÖMÜRLÜ SOBALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
· Sobada eksik yanma sonucu oluşan karbon monoksit gibi zararlı gazlar oda içine sızdığında zehirlenmelere neden olur. Soba alımında, sobaların TSE standartlarına uygunluğuna dikkat edilmelidir. Böylece sobanın ısı verimi de elde edilir.
 
· Yakıtın standartlara uygunluğu ve izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmaması önem taşımaktadır.
 
· Soba aşırı doldurulmamalıdır. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından baca çekişi zayıflar.
 
· İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artmaktadır. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler. Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kâğıt ya da karton ve bunların üzerine de kolay yanan çıra ve odun konulmalıdır.
 
· Sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtların koyulmaması gerekir. Yakıt iyi olsa bile yavaş yavaş ilave edilmelidir. Soba yakıtla beslenirken, yeni atılan yakıtın üzerine kor halindeki yakıttan bir miktar konulması, sobadaki yakıtın sürekli olarak üstten yanmasını sağlar.
 
· Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt koyulmamalıdır.
 
· Özellikle alçak basınçlı-lodoslu havalarda ölüm olayları artmaktadır. Bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalıdır.
 
· Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine haiz olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmelidir.
 
· Alınacak cihazın kapasitesinin kullanılacak mekana uygunluğu incelenerek karar verilmelidir.
 
· Binaların Yangından Korunması yönetmeliklerine mutlaka uyulmalıdır.
 
ŞOFBEN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
· Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan (bina aydınlığına v.b. bağlı) şofben asla çalıştırılmamalıdır.
 
· Cihaz alırken, mümkünse cihaz çalışır halde görülmeye çalışılmalıdır. Alınan cihazın kalite belgesi ve garantilerine dikkat edilmelidir.
 
· Şofbenin monte edileceği mekân yeterli büyüklükte olmalıdır. Şofben mümkünse banyo yerine balkon veya başka bir mekâna takılmalıdır. Şofbenin montajı mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
 
· Şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde oksijen oranının düşmesi sonucunda karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalıdır.
 
· Şofben bacası mümkünse müstakil baca olmalıdır. Eğer şönt baca kullanılacaksa, dairenize ait baca ana bacaya üst kattaki baca seviyesinden bağlanılmalı ve baca mutlaka standartlara uygun olmalıdır.
 
· Tek kolonlu bacaya kesinlikle birden fazla bağlantı yapılmamalıdır.
 
· Şofbenin baca bağlantısı eğimli olmalıdır. Baca ile duvar arasında tam bir sızdırmazlık olmalıdır. Şofben borusu yatay mesafesi 2,5 m?den az olmalıdır ve baca bağlantısı zemine göre % 3 eğimle yapılmalıdır.
 
· Eğer bacalı uygulamalar yapılacaksa cihaz için gerekli olan yanma havasının temini için banyo kapısı havalandırma menfezleri yapılmalıdır.
 
· Cihaz hermetik olsa dahi banyo kapısı havalandırma menfezleri gereklidir.
 
· Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde öncelikle gaz vanası ve tüp dedantörü kapatılmalı, elektrik düğmeleri açılıp kapatılmamalı, kibrit-çakmak gibi alev ve kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamalı, pencereler karşılıklı açılarak ortam havalandırılmalı, hızla gaz şirketi yetkilisi veya şofben servisi aranmalıdır.
 
-Doğalgaz kaçağını anlamanın bir diğer yolu da alarm cihazlarıdır. Bu cihazlar iki türlüdür. Birincisi, gaz kaçağı olması durumunda gaz vanasını kendiliğinden kapatanlardır. Diğeri ise sadece gaz kaçağını belli edenlerdir. Bu tür cihazlarda gaz kaçağı şöyle anlaşılır: Normal şartlarda yeşil olan ışık turuncuya döner, gaz kaçağı artınca da kırmızı ışık yanar ve sesli bir alarm çalar. Alarm cihazlarının kullanım alanları ise genellikle kazan daireleri, iş yerleri, LPG benzin istasyonları ve oteller gibi yerlerdir.
 
-Doğalgaz normalde kokusuzdur ancak anlaşılması açısından "çürük sarımsak, çürük lahana ya da bozuk yumurta kokusuna " benzetilen bir koku iile kokulandıırlmıştır.
 
-Ortama taze hava girmesini ve gaz kaçağı durumunda gazın dışarıya çıkmasını sağlayan menfezler asla iptal edilmemeli ve kapatılmamalıdır.
 
DOĞALGAZ KAÇAĞINDA DİKKAT ETMEMİZ GEREKENLER
 
.Öncelikle doğalgaz ana vanasını kapatmalısınız. sonra ortamdaki pencereleri açarak havalandırmalısınız.
 
• Elektrik düğmeleri de dâhil olmak üzere elektrikle ilgili hiçbir şeye dokunmamalısınız. Eğer açıksa kapatmamalı, kapalıysa da açmamalısınız.
 
• Pencereleri ve kapıları açarak ortamı havalandırmalısınız.
 
• Asla çakmak ya da kibrit yakmamalısınız.
 
• Kapı zilini kullanmamalısınız.
 
• Bulunduğunuz ortamda asla sigara içmemeli, eğer sigara içen varsa da uyarmalısınız.
 
• Elektronik hiçbir cihazı fişten çıkarmamalı ya da fişe takmamalısınız.
 
• Evde bulunan elektronik eşyalara dokunmamalı ve bu elektronik eşyaları kullanmamalısınız.
 
• Doğalgaz kaçağında evin tüm sakinlerine durumu izah etmeli ve yapılmaması gerekenleri mutlaka söylemelisiniz.
 
• Ekip gelene kadar cihaza müdahale etmemelisiniz.
 
• İlgili ekibe mutlaka doğru bilgileri iletmelisiniz.
 
• Ekiplere vermiş olduğunuz telefon numarasının doğruluğundan emin olmalısınız.
 
• Kaçağın yoğunluğu konusunda ekibi bilgilendirmelisiniz.
 
• Ortamda kimsenin kalmamasına özen göstermeli ve herkesi dış ortama yönlendirmelisiniz
 
EĞER KOKU BİNANIZDAN GELİYORSA NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ ?
 
• Binanıza yakın olan bir yerden 187’yi aramalısınız.
 
• Komşularınıza durumu izah etmeli ve hep beraber gerekli önlemleri almalısınız.
 
• Binanızda asansör varsa asla kullanmamalısınız.
 
• Binanızda yer alan zillerin kullanılmaması için önlem almalı, gerekirse herkesi tek tek uyarmalısınız.
 
• Binanızdaki dış kapıyı ve ara katlarda bulunan pencereleri açmalısınız.
 
• Ekibin gelmesini beklemeli ve ekip gelene kadar müdahale etmemeye çalışmalısınız.
 
 
 
KOMBİ ALIRKEN VE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
Kombi alırken detaylı bir piyasa araştırması yapılması gereklidir. Kombi alırken verimliliği, eşanjör yapısı (bitermik/monotermik), bacalı veya hermetik oluşu, satıcı firmanın güvenirliliği, yeterli ve yaygın servis teşkilatına sahip olup olmadığı, yedek parça bulunurluğu gibi hususlar dikkate alınarak
satın alınmalı, alınan cihaz konutun ısı ihtiyacına ve baca yapısına uygun olarak seçilmelidir.
 
Kombilerin konvansiyonel ve yoğuşmalı tip olmak üzere 2 ana sınıfta gruplandığını ifade edebiliriz. Konvansiyonel tip kombilerin yaklaşık yüzde 90-93 aralığında ısıl verime sahiptir. Yoğuşmalı tip premix yakıcılı kombilerde verim daha yüksektir.
 
Kombi cihazlarının yakıt tüketiminin cihazın verimliliğine, konutun ısı yalıtımına, komşu dairelerin ısıtılma durumuna ve işletme koşullarına göre değişkenlik gösterir.
 
Her ne tipte olursa olsun bir konutun kombi cihazlarıyla istenilen konfor şartlarında maksimum verimlilikte ve olabilecek en düşük yakıt tüketimiyle ısıtılabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;
 
· Bir günlük zaman diliminde açma-kapama şeklinde değil, düşük sıcaklıkta sürekli çalışacak şekilde işletilmelidir.
 
· Oda termostatı, program saati, termostatik radyatör vanası gibi otomatik ısı kontrol cihazlarından yararlanılmalıdır.
 
· Kombinin monte edildiği ortam yeterince havalandırılan bir yer olmalıdır. Havalandırma menfezi hiç bir şekilde kapatılmamalıdır.
 
· Her yıl yetkili servisine gerekli yanma ayarlarının bakımı ve kontrolü yaptırılmalıdır.
 
· Konutlarda gereken yer sıcaklığı 20 derecedir. Bu değerin üzerindeki her 1 derecelik kontrolsüz sıcaklık yükselmesinin, yakıt tüketiminde yüzde 6 lık bir artışa tekabül edeceği unutulmamalıdır.
 
· Emniyetli olsun düşüncesiyle gereğinden büyük ısıtma kapasiteli kombi seçilmemelidir.
 
· Kombi tesisatında uzun ve tek hatlı dağıtımlar yerine, tesisat ikiye bölünerek kısa pompa çevirimli hatlar uygulanmalıdır.
 
· Kombi tesisatında boru çapları olması gerekenden daha küçük seçilmemelidir.
 
· Radyatörlerin girişlerinde termostatik radyatör vanası, dönüşlerde ise reglaj vanası kullanılmalıdır.
 
· Kullanılmayan odaların sıcaklık değeri minimum 15 derecenin altına düşmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.
 
· Apartman tipi konutlarda tüm daire sakinlerinin kombilerini sürekli işletme rejiminde çalıştırması, genel anlamda ekonomik ısınma elde edilmesini sağlar.
 
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği olarak, her kış döneminde bacalı cihazların kullanımında dikkat edilecek hususlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye ve bir toplumsal bilinç oluşturmaya çalışıyor, bu konuda hazırladığımız broşürleri paylaşıma açıyoruz. Bilgi, broşür ve belgelere Odamızın www.mmorize.org veya www.mmo.org.tr adresli web sitesinden de ulaşılabilirsiniz.
 
Metin BIÇAKÇI
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Rize İl Temsilciliği